Aanpak

BlueWood hanteert een analytische en multi-disciplinaire benadering van verandermanagement om waarde te creëren, gericht op:

  • Mensen
  • Processen
  • Toegepaste Technologie
  • Financiën

Mensen

"Mensen die plezier hebben in hun werk en vertrouwen ervaren, zijn meestal goed in wat ze doen. Door mensen richting te geven, een voorbeeld voor hen te zijn, hen te betrekken bij relevante zaken en daarnaast eigen verantwoordelijkheid en ruimte te bieden wordt een cultuur gecreëerd voor sociale innovatie".

Processen

"Verbetering van processen en business transformatie is meer dan alleen digitalisering. Ik luister graag naar 'the voice of the customer' (LEAN) om nieuwe vormen van samenwerking te vinden en processen en bedrijfsmodellen continu en holistisch te verbeteren. Minder hierarchische structuur, meer vertikaal en horizontaal teamwork en waardecreatie".

Toegepaste Technologie

"Voortschrijdende technologie biedt pas echte business waarde als het toepasbaar wordt. Ik focus op het gebruik van technologie om nieuwe business strategieën te ontwikkelen & uit te voeren en om doelmatiger & efficiënter te werken. De snelle ontwikkeling van technologie betekent nieuwe kansen. Het vraagt een andere manier van denken en openstaan voor verandering om mogelijkheden om te zetten in resultaat en waarde".


Financiën

"Geen business en IT continuiteït of verandering zonder een heldere kijk op financiën. Bij het doorrekenen van nieuwe business modellen, het implementeren van nieuwe systemen of het aanpassen van business eco-systemen zijn het maken van financiële analyses, planning & control en het realiseren van een financieel positief resultaat, elementaire voorwaarden, waaronder ik werk".