Aanpak

BlueWood hanteert een analytische en multi-disciplinaire benadering van verandermanagement om klantwaarde te creëren, gericht op:

  • Mensen
  • Processen
  • Toegepaste Technologie
  • Financiën & Risico's

'The result of a well defined strategy relies on an excellent execution'

'In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not' (Albert Einstein)

'Continuous improvement is better than delayed perfection' (Mark Twain)

'My powers are ordinary. Only my application brings me success' (Isaac Newton)

Mensen

"Mensen die plezier hebben in hun werk en vertrouwen ervaren, zijn beter in wat ze doen. Door mensen richting te geven, een voorbeeld voor hen te zijn, hen te betrekken bij relevante zaken en daarnaast eigen verantwoordelijkheid en ruimte te bieden wordt een cultuur gecreëerd voor sociale innovatie".

Processen

"Verbetering van processen en business transformatie is meer dan alleen digitalisering. Door de klant centraal te stellen (LEAN: 'the voice of the customer') in de samenwerking en de processen kunnen bedrijfsmodellen continu en holistisch verbeteren. Minder hierarchische structuur, meer horizontaal teamwork en waardecreatie".

Toegepaste Technologie

"Voortschrijdende technologie biedt pas echte meerwaarde als het toepasbaar wordt. Ontwikkel nieuwe business strategieën met digitale technologie en maak samenwerking in de uitvoering doelmatiger & efficiënter. De snelle ontwikkeling van technologie brengt kansen om mogelijkheden om te zetten in resultaat en waarde".


Financiën & Risico's

"Business continuiteït en verandering vragen een heldere kijk op financiën en risico's. Dat geldt voor het doorrekenen van nieuwe business modellen, het implementeren van nieuwe systemen of het aanpassen van business eco-systemen. Het maken van financiële - & risicoanalyses, planning & control activiteiten, mitigerende maatregelen en een financieel positief resultaat zijn elementaire voorwaarden voor succes".